Dorine RBTegenstrijdiger, directer en blonder dan ooit trekt deze klassiek opgeleide gitariste met haar virtuoze liederen door het land en door het leven. Taalrijk, muzikaal, vilein, ongenuanceerd, wraakzuchtig en toch hoopgevend